Bistand kjøp/salg av virksomheter

Bistand kjøp/salg av virksomheter

Kjøp av virksomhet kan være aktuelt der man vil inn i et marked eller vokse raskere enn ved organisk vekst. Salg av virksomhet kan være aktuelt der man ønsker å trappe ned som aktiv eier og realisere verdier, eller man ønsker å realisere verdier fra en virksomhet som ikke anses strategisk/kjernevirksomhet, eller andre årsaker/motiver.

Provestor bistår i diskusjon og rådgivning, evt anonymiserte innledende avklaringer, verdivurdering/verdidiskusjoner og videre elementer i prosessen frem mot sluttføring.

Provestor blir også benyttet til en tidligfase der man gjør en gjennomgang og rådgir om tiltak som kan øke verdi og lette salgsprosesser.