Bistand kjøp/salg av virksomheter

Bistand kjøp/salg av virksomheter

Kjøp av virksomhet kan være aktuelt der man vil inn i et marked eller vokse raskere enn ved organisk vekst. Salg av virksomhet kan være aktuelt der man ønsker å trappe ned som

Writing an article is a really important task for professional authors and for students. Students who would like to achieve this as a part homework helper of their college syllabus will be studying different forms of essays. It may be academic documents, critical essays, creative essays, narrative essays on a topic. To be able to write a fantastic essay, there are a few tips that you can follow to make your essay a good one. One thing that you must keep in mind is it is not feasible by simply writing on a single subject matter to write a good essay. It is more important to look at all facets of a topic and write a fantastic essay, then try to keep your mind away from the subject.

aktiv eier og realisere verdier, eller man ønsker å realisere verdier fra en virksomhet som ikke anses strategisk/kjernevirksomhet, eller andre årsaker/motiver.

Provestor bistår i diskusjon og rådgivning, evt anonymiserte innledende avklaringer, verdivurdering/verdidiskusjoner og videre elementer i prosessen frem mot sluttføring.

Provestor blir også benyttet til en tidligfase der man gjør en gjennomgang og rådgir om tiltak som kan øke verdi og lette salgsprosesser.