Finansiering/utviklingsfinansiering

Finansiering/utviklingsfinansiering

Utviklingsarbeid, snuoperasjoner med mere er gjerne krevende likviditetsmessig/finansielt.

Provestor AS har god erfaring med å kartlegge muligheter og arbeide frem løsninger. Mangeårig samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre muligheter innen «soft-funding» samt erfaring i å organisere løsninger for å kunne bringe inn investorkapital.

I arbeid for bedre finansiell situasjon i etablerte bedrifter kan en ekstern gjennomgang av Provestor og med en verdivurdering bidra til å synliggjøre skjulte verdier og således forbedre dialogen med banker for oppfinansiering.

Se også tjenesteområde Forretningsutvikling og innovasjonsstrategi samt Partnersøk strategisk/finansiell, kapitaltilførsel og Markedsavklaring.

Finansiering / utviklingsfinansiering