Kompetansebakgrunn

  • Siviløkonom

  • Bank, næringslivsfinansiering

  • Finance-manager/øk.sjef, HR-manager og HSEQ-manager

  • Senior rådgiver/daglig leder/partner

  • Salgsleder

  • Næringssjef/ass.rådmann

  • Management for hire

  • Styreverv

Om oss

Daglig leder: Eystein Drønnesund