Avoid using technical or complex words. Use a simpler word or phrase instead of using a technical word. Although essay writer will need to use technical words, especially if you are writing on a technical topic, try avoiding them wherever possible unless otherwise required.

Partnersøk strategisk/finansiell, kapitaltilførsel

Partnersøk strategisk/finansiell, kapitaltilførsel

Underveis i et utviklingsforløp avklares ofte behov for strategiske partnere for å sikre seg strategisk kompetanse, strategiske ressurser, markedsadgang osv. Evt i kombinasjon med kapital, eller man søker en ren finansiell investor.

Provestor bistår i diskusjon og rådgivning, verdivurdering og videre elementer i prosessen frem mot sluttføring.